×

Co se děje v revmatologii? Sledujte novinky!

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek z oboru

V této rubrice Vám budeme přinášet informace o aktuálním dění z oboru revmatologie. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky, či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

Riziko závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod u pacientů s revmatoidní artritidou s biologickou léčbou: údaje z registru RABBIT

Riziko závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod u pacientů s revmatoidní artritidou s biologickou léčbou: údaje z registru RABBIT

24. 3. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají ve srovnání s běžnou populací vyšší riziko závažných kardiovaskulárních příhod (MACE), které přetrvává i po zohlednění tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorů. Ústřední roli při zvyšování rizika hraje systémový zánět. 

Výskyt hluboké žilní trombózy a plicní embolie se objevil v průběhu klinického zkoušení JAK inhibitorů (JAKi) první generace jako varovný signál. 

Hodnocení přerušení léčby pro nežádoucí účinky inhibitorů JAK a bDMARDs v rámci studie "JAK-pot"

Hodnocení přerušení léčby pro nežádoucí účinky inhibitorů JAK a bDMARDs v rámci studie "JAK-pot"

24. 3. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní onemocnění pohybového aparátu postihující destruktivní synovitidou periferní klouby, které bývají ztuhlé, bolestivé a nateklé, mohou vznikat kloubní deformity, ale také řada extra‑artikulárních projevů. Základem léčby jsou csDMARD, v případě středně vysoké a vysoké aktivity onemocnění je v případě selhání základní léčby doporučována léčba bDMARD, tsDMARD nebo JAKi.

Ovlivňují antirevmatika riziko autoimunitního onemocnění štítné žlázy u pacientů s RA?

Ovlivňují antirevmatika riziko autoimunitního onemocnění štítné žlázy u pacientů s RA?

2. 3. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Studie, recentně publikovaná v Journal of Internal Medicine, uvádí:

Po stanovení diagnózy revmatoidní artritidy vykazovali pacienti nižší incidenci autoimunitních onemocnění štítné žlázy, přičemž efekt byl výraznější u pacientů léčených chorobu modifikujícími antirevmatickými léky, zejména inhibitory TNF.

Psoriáza a psoriatická artritida zásadně ovlivňují kvalitu života a depresivní příznaky

Psoriáza a psoriatická artritida zásadně ovlivňují kvalitu života a depresivní příznaky

21. 1. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Psoriáza a psoriatická artritida jsou takříkajíc dvě strany jedné mince.

Psoriáza není omezena pouze na kožní povrch, ale je rovněž spojena s řadou komorbidit, jakými jsou psoriatická artritida (přibližně 25 %), Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, Bechtěrevova choroba, nealkoholická jaterní steatóza, psychiatrická onemocnění a metabolický syndrom. 

Souvislosti závažné infekce, léčby bDMARD a linie léčby u pacientů s revmatoidní artritidou

Souvislosti závažné infekce, léčby bDMARD a linie léčby u pacientů s revmatoidní artritidou

3. 1. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Biologické chorobu modifikující léky revmatoidní artritidy (bDMARD) přinesly před 20 lety revoluční změnu do léčby revmatoidní artritidy (RA). Velmi efektivně potlačují zánětlivou aktivitu, snižují počet oteklých a citlivých kloubů, zmírňují symptomy nemoci, zlepšují nebo alespoň udržují funkční schopnosti a kvalitu života a zpomalují strukturální progresi RA. 

Úbytek hmotnosti navozený antiobezitiky a mortalita ze všech příčin u pacientů s osteoartrózou kolenního nebo kyčelního kloubu

Úbytek hmotnosti navozený antiobezitiky a mortalita ze všech příčin u pacientů s osteoartrózou kolenního nebo kyčelního kloubu

3. 1. 2024

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Nový výzkum publikovaný v časopise Arthritis & Rheumatology naznačuje, že u lidí s nadváhou nebo obezitou, kteří zároveň trpí osteoartrózou kolenních nebo kyčelních kloubů, může pomalý až mírný, nikoli však rychlý úbytek hmotnosti navozený antiobezitiky snížit riziko předčasného úmrtí.

Nejnovější případy

Revmatolog

Biologická léčiva

Dobrý den, jak je to prosím s nazením více biologických léčiv současně (PCSK9i + romosozumab)? Děkuji.

1 23. 4. 2024 Číst více
Praktický lékař

Bolesti svalů

Žena 49 let, nekuřák, alkohol příležitostně RA: matka žije tyreopatie, ca ovarii, ostatní nevýznamná OA:cysty ovaria + částečná resekce obou vaječníků, struma difusní bez léčby sledovaná na endokrinologii NO: od 9/2022 bolesti svalů DKK někdy i HKK s...

2 22. 4. 2024 Číst více
Praktický lékař

Eozinofilie

Prosím o druhý názor při vyšetřování eosinofilie, kam dále pacientku směřovat? 38letá pacientka, kuřačka od mládí, dosud pouze vertebropatka (objektivně 2018 MR LSp s objemným infradisk. výhřezem L5/S1, imprese koření S1/2 dx. 2018, th. konzervat. )....

3 18. 4. 2024 Číst více
Vědci identifikovali faktory související s ankylozující spondylitidou

Vědci identifikovali faktory související s ankylozující spondylitidou

30. 10. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Velká studie recentně publikovaná v časopise RMD Open uvádí, že riziko vzniku ankylozující spondylitidy může zvýšit odstranění mandlí v dětství nebo starší sourozenci.

Srovnání účinnosti farmakologických intervencí u osteoartrózy ruky: systematický přehled a síťová metaanalýza randomizovaných studií

Srovnání účinnosti farmakologických intervencí u osteoartrózy ruky: systematický přehled a síťová metaanalýza randomizovaných studií

30. 10. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Osteoartróza (OA) ručních kloubů je velmi časté chronické onemocnění způsobující bolest a omezení hybnosti zasažených kloubů. Prevalence choroby vzrůstá s věkem, častěji postihuje ženy. Klinické příznaky se obvykle neshodují s rentgenovým nálezem; symptomatická OA ručních kloubů postihuje přibližně 2−6 % dospělých jedinců, ale rentgenově ji lze prokázat až u dvou třetin žen a poloviny mužů starších 55 let.

Kardiovaskulární komorbidity u psoriatické artritidy: epidemiologické a rizikové faktory ve dvou různých evropských populacích

Kardiovaskulární komorbidity u psoriatické artritidy: epidemiologické a rizikové faktory ve dvou různých evropských populacích

2. 10. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Psoriatická artritida (PsA), chronické, zánětlivé, autoimunitní revmatické onemocnění provázející psoriázu, postihuje přibližně 30 % pacientů s psoriázou, nicméně epidemiologická data udávají výskyt PsA v širokém rozmezí mezi 6–42 %. Přesná etiopatogeneze PsA není známa. Předpokládá se, že PsA sdílí společné etiopatogenetické mechanismy s psoriázou.

Načasování zahájení biologické léčby a dlouhodobé výsledky juvenilní idiopatické artritidy

Načasování zahájení biologické léčby a dlouhodobé výsledky juvenilní idiopatické artritidy

2. 10. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Cílem léčby juvenilní idiopatické artritidy (JIA) je navození remise, která má zabránit destrukci kloubů a invaliditě. Jaký je vztah mezi načasováním zahájení léčby biologickými chorobu modifikujícími antirevmatiky (bDMARD) a dlouhodobými výsledky JIA?

Krok k prevenci – nástroj pro odhad rizika psoriatické artritidy

Krok k prevenci – nástroj pro odhad rizika psoriatické artritidy

30. 8. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

PRESTO je jednoduchý, škálovatelný nástroj, který identifikuje pacienty s psoriázou s vysokým rizikem rozvoje psoriatické artritidy (PsA). V klinické praxi by mohl zlepšit včasnou diagnostiku. 

Cílové hodnoty sérových hladin kyseliny močové a incidence fraktur u osob se dnou

Cílové hodnoty sérových hladin kyseliny močové a incidence fraktur u osob se dnou

30. 8. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Celosvětově patří zlomeniny k hlavním příčinám morbidity a mortality, zejména u starších osob. Souvislost mezi rizikem zlomenin a dnou již předchozí studie prokázaly, ale mechanismus těchto souvislostí zůstává nejasný. Wei a kol. zkoumali, zda snížení urátů v séru na cílovou hodnotu (tj. <360 μmol/l) souvisí s nižším rizikem zlomenin u jedinců s dnou.
 

Odebírejte náš
newsletter
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Revma-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.