Ve formuláři popište případ, který chcete konzultovat

1. Vyberte specializaci a diagnózu*

2. Vyplňte informace a název případu*

Děkujeme za vyplnění Vašich údajů. Díky nim máme možnost ověřit, že jste skutečně lékař.

Vaše jméno ani pracoviště nikde nezveřejňujeme a nikomu nesdělujeme. Neznají je ani členové odborného kolegia.

Váš dotaz k léčebnému postupu publikujeme na webových stránkách zcela anonymně.

3. Popište lékařský případ, který chcete konzultovat*

Vložte popis případu pacienta s revmatickým onemocněním. Popište vyšetření, diagnostiku a průběh dosavadní léčby. Na závěr vložte dotaz pro kolegium. V popisu případu ani v příloze nepoužívejte prosím osobní údaje pacienta. Vše prochází před zveřejněním redakční kontrolou. Pears Health Cyber, s.r.o. za uvedení osobních údajů pacientů neručí. Prosíme lékaře, aby se při popisu případu vyhnuli uvádění komerčních názvů léčivých přípravků (pokud to není zcela nezbytné). 

 povinné pole

Konzultovaný případ bude zcela anonymně i s vyjádřením členů kolegia publikován na stránkách Revma-online.cz.

Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.