revma-online mailer

Využijte výhod projektu REVMA-online.cz a zaregistrujte se

Těší nás, že chcete být součástí REVMA-online.cz. Abychom pro Vás i nadále mohli tvořit zajímavý obsah, který můžete studovat ZDARMA, obnovte prosím souhlas podle požadavků EU. Předem děkujeme za Vaši přízeň, které si moc vážíme.

Souhlasím s tím, aby společnost Pears Health Cyber Europe s.r.o. (dále jen „PHCE“), zpracovávala mé osobní údaje uvedené níže a další osobní údaje o mé osobě, které zpřístupním PHCE, a to za účelem realizace tohoto projektu, zasílání vybraných sdělení včetně pozvánek do dalších projektů na mou e-mailovou adresu a vyhodnocování veškerých údajů získaných v této souvislosti.

Chci dostávat: (prosím zaškrtněte jednu či více z následujících možností)

* povinný údaj

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tj. "osobou způsobilou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky".

Pro zobrazení bližších informací a poučení o zpracování Vašich osobních údajů prosím klikněte ZDE.

Informace a poučení o zpracování Vašich osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním formuláři a zpřístupněných PHCE na základě tohoto souhlasu poskytuji zcela dobrovolně na dobu neurčitou a tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu mám vůči PHCE právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a také právo na výmaz osobních údajů, zejména pokud odvolám svůj souhlas zasláním žádosti na delete@pearshealthcyber.com a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů.

Dále mám také právo vznést námitku, a to především námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně zasílání informačních e-mailů, po jejímž uplatnění nebudou osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány. Konečně beru také na vědomí, že mám právo na přenositelnost údajů a také právo se obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.

Beru na vědomí, že mám práva uvedená v dokumentu zde a prohlašuji, že jsem se seznámil/-a s informacemi o zpracování zde uvedenými a s těmito souhlasím.

Pro uplatnění svých práv, pokud není výše uvedeno jinak, nebo v případě potřeby bližších informací týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat PHCE prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@pearshealthcyber.com.

Zpět