Odborné kolegium

Na dotazy týkající se diagnózy či léčby Vašeho pacienta odpovídají přední odborníci z oboru.
Garanty odborného kolegia jsou prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. a prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.