Z oboru

Vítejte v rubrice novinek z oboru

V této rubrice Vám budeme přinášet informace o aktuálním dění z oboru revmatologie. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky, či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

Objevte výhody on-line konzultace. Během 2 minut víte vše
Objevte výhody on-line konzultace. Během 2 minut víte vše

6. 9. 2021 09:45

Za Vaši pozornost stojí 2minutové video, které vysvětluje, proč je on-line konzultace na REVMA-online výhodná. Ptát se můžete na celou řadu revmatologických diagnóz. Stačí vyplnit jednoduchý formulář. Věříme, že tuto možnost využijete, stejně tak jako mnoho Vašich kolegů. Ověřujeme, že jste lékař, ale Vaše jméno ani pracoviště nikde neuvádíme. Objevte i další výhody. Zaposlouchejte se do krátkého videa. Jsme tu pro Vás!

Videa
Kardiovaskulární prevence u revmatoidní artritidy
Kardiovaskulární prevence u revmatoidní artritidy

5. 8. 2021 16:33

U pacientů s revmatoidní artritidou je velmi dobře známé a obávané zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění (CVD). Výsledky kohortové studie u těchto pacientů naznačují, že preventivní užívání léků u pacientů s RA zaostává oproti prevenci, která probíhá u pacientů s diabetem mellitem (DM). Přečtěte si podrobnosti.

Odborné články
Riziko pásového oparu při užití inhibitorů JAK a jiných biologických látek
Riziko pásového oparu při užití inhibitorů JAK a jiných biologických látek

5. 8. 2021 16:27

Bylo zaregistrováno zvýšené riziko pásového oparu (herpes zoster) u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) užívajících inhibitory JAK (JAKi), ale také jiná biologická DMARD ve srovnání s csDMARD. U pacientů s revmatoidní artritidou v německém registru RABBIT byla zkoumána bezpečnost této léčby, včetně výskytu pásového oparu. Co přinesly výsledky?

Odborné články
Účinky DMARD na výsledky pacientů s COVID-19
Účinky DMARD na výsledky pacientů s COVID-19

5. 8. 2021 16:23

Byl zkoumán vliv účinků DMARD u pacientů s COVID-19. Autoři studie Sparks a kolegové publikovali data z Global Rheumatology Alliance se závěrem, že mezi pacienty s revmatoidní artritidou (RA) postiženými infekcí COVID-19 byl malý vliv předchozí léčby biologickými nebo cílenými syntetickými antirevmatiky modifikujícími nemoc (DMARD), kterými byli tito pacienti léčeni. Až na dvě výjimky, přečtěte si více v krátkém článku.

Odborné články
Psoriatická artritida bez psoriázy – podcast
Psoriatická artritida bez psoriázy – podcast

5. 8. 2021 16:07

Jak spolu souvisí výskyt psoriatické artritidy a psoriázy? Dozvíte se při poslechu podcastu na téma Psoriatická artritida bez psoriázy. Neminete tak ani recenzi z oblasti revmatologie nebo novinky související s infekcí COVID-19. Pod videem je shrnuto zásadních deset bodů pro klinickou praxi. Více ZDE.

Odborné články
Bezpečnost kombinace metotrexátu a leflunomidu při léčbě RA
Bezpečnost kombinace metotrexátu a leflunomidu při léčbě RA

5. 8. 2021 16:04

Celosvětově nejčastěji předepisovanými DMARD jsou metotrexát a leflunomid (LEF). Je také známo, že biologická DMARD jsou nejnovějšími a nejprodávanějšími léčivými přípravky určenými k terapii revmatoidní artritidy. V nedávné době byla realizována studie zaměřená na kombinovanou terapii MTX a LEF. Studie prověřovala účinnost a bezpečnost. S jakým výsledkem?

Odborné články
Seznamte se s výhodami projektu REVMA-online.cz
Seznamte se s výhodami projektu REVMA-online.cz

29. 7. 2021 16:31

O tom, že hlavním cílem a přidanou hodnotou konzultačního a vzdělávacího projektu REVMA-online.cz je second opinion, sdílení případů a rychlá zpětná vazba, není pochyb. Seznamte se však detailně s fungováním projektu, členy kolegia i názory lékařů, kteří už konzultaci využili. Vše najdete v krátkém videu. 

Hezký poslech. Jsme tu pro Vás.

Videa
Progrese od psoriázy k psoriatické artritidě
Progrese od psoriázy k psoriatické artritidě

29. 6. 2021 09:03

Několik studií se zabývalo otázkou, zda je psoriáza stavem, nebo preklinickou psoriatickou artritidou; jedna z nich naznačuje, že použití biologické léčby u psoriázy může zabránit budoucímu rozvoji psoriatické artritidy (PsA). Retrospektivní analýza nerandomizovaných pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kterým byly předepsány minimálně 5leté bDMARDs nebo alespoň tři kurzy úzkopásmové fototerapie ultrafialovým světlem B. Přečtěte si, s jakým výsledkem.

Odborné články
Bolest u revmatoidní artritidy přetrvává, dokonce i bez zánětu
Bolest u revmatoidní artritidy přetrvává, dokonce i bez zánětu

29. 6. 2021 09:00

Švédští vědci zjistili, že třetina pacientů s revmatoidní artritidou měla nepřijatelně vysokou úroveň bolesti 5 let po stanovení diagnózy, často i přes nízkou hladinu zánětu. V počáteční kohortě 232 pacientů s časnou revmatoidní artritidou 34,1 % stále uvádělo nepřijatelnou bolest po 5 letech - definovanou jako skóre bolesti nad 40 mm na 100bodové vizuální analogové stupnici. A u 22,5 % pacientů byla hlášena nepřijatelná bolest po 5 letech mezi těmi, jejichž hladiny zánětu byly kategorizovány jako nízké. Nenechte si ujít detaily ZDE.

Odborné články
Psoriatická artritida: úmrtnost a morbidita
Psoriatická artritida: úmrtnost a morbidita

29. 6. 2021 08:57

Psoriatická artritida (PsA) je chronický stav s mnoha klinickými projevy. Zdravotní problémy mohou daleko přesahovat klasické související stavy, jako je uveitida, entezitida atd. Současná studie Tillett W et al. (EULAR 2021 Abstract OP0231) hodnotila komorbiditu a další charakteristiky srovnáváním pacientů s psoriázou s nebo bez PsA. Zdrojem dat použitým pro tuto analýzu byla britská databáze BADBIR, která zahrnuje pacienty léčené ustekinumabem nebo csDMARD. Ukázalo se, že prevalence deprese, obezity, cukrovky nebo hypertenze byla vyšší u pacientů s psoriázou/PsA než u samotné psoriázy. Pro více detailů klikněte ZDE.

Odborné články
Tři nové léky na lupus
Tři nové léky na lupus

29. 6. 2021 08:52

Dr. Eric Dein hodnotí tři abstrakty - OP0129, OP0131 a OP0132 - prezentované na virtuálním setkání EULAR 2021. Podívejte se na jeho komentář o nových léčebných možnostech lupusu. Pro zobrazení videa klikněte ZDE.

Videa
Metotrexát a jeho použití v době pandemie a očkování
Metotrexát a jeho použití v době pandemie a očkování

8. 6. 2021 17:21

Koncem května proběhl akreditovaný on-line webinář zaměřený na problematiku užití metotrexátu v době pandemie a očkování proti COVID-19. Prof. MUDr. Karel Pavelka ve své přednášce na téma optimalizace léčby metotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou hovořil nejen o účinnosti metotrexátu, jeho vlivu na komorbidity, formách a strategii podávání, ale také o bezpečnosti, monitorování a očkování proti COVID-19 v souvislosti s metotrexátem. Webinář je dostupný on-line zdarma a obsahuje ještě další dvě zajímavé přednášky. Nenechte si ho ujít ZDE

Přednášky