Očkování

28. 12. 2020 12:01

Vážení kolegové.
Vzhledem k tomu, že se připravuje vakcinace proti Covid 19 je otázkou, zda přerušovat th cs DMARD a b DMARD. Pokud ano, kolik cyklů je třeba přerušit, protože další vakcinace bude po 14 dnech. Děkuji za odpověď.

Reakce: 5

Obecně se doporučuje s léčbou pokračovat, názor EULAR je k dispozici na: www.eular.org/eular_sars_cov_2_vaccination_rmd_patients.cfm
Brzy by se měla objevit i česká verze na stránkách ČRS.

MUDr. Heřman Mann, Ph.D.
MUDr. Heřman Mann, Ph.D. 28. 12. 2020 12:21

Dobrý den, zatím nejsou k dispozici žádná doporučení, jak postupovat, pokusím se proto krátce shrnout útržky z připravovaného stanoviska ČRS nejen k očkování proti SARS-CoV-2, které by mělo být v dohledné době publikováno v České revmatologii.
Je známo, že podávání methotrexátu neovlivňuje protektivní účinnost vakcinace proti chřipce a pracovní skupinou EULAR není doporučenou methotrexát z těchto důvodů přerušovat. Methotrexát ale vede k určitému snížení imunitní odpověď na vakcinaci a vynechání dvou dávek methotrexátu po očkování může vést k vylepšení této dopovědi.
Očkování proti SARS-CoV-2 se provádí ve dvou dávkách v odstupu tří (čtyř) týdnů (podle typu vakcíny) a je možné, že vynechání čtyř týdnů methotrexátu by mohlo vést k exacerbaci základního onemocnění. Proto je třeba zvolit individuální přístup a raději pokračovat léčbu methotrexátem bez přerušení, a to zejména v případě rizika exacerbace revmatického onemocnění. Pokud je onemocnění v dlouhodobé remisi, je možné zvážit vynechání dvou dávek methotrexátu po každém z očkování, eventuálně alespoň po prvním podání vakcíny.
Pokud je pacient léčen rituximabem, měla by být vakcína proti SARS-CoV-2 podána v odstupu alespoň šesti měsíců po posledním cyklu rituximabu, aby byly k dispozici B lymfocyty a plasmatické buňky schopné vyvinout dostatečnou protilátkovou odpověď, podobně jak je doporučeno při očkování proti chřipce. Podání další infúze rituximabu je možné naplánovat minimálně dva, lépe čtyři týdny od druhé vakcíny proti SARS-CoV-2, tak aby byla umožněna dostatečná imunitní odpověď.
Vliv ostatních konvenčních DMARD na účinnost vakcinace není významný, ostatní biologické a cílené syntetické přípravky pravděpodobně minimálně snižují imunitní odpověď na očkování, bez jasného klinického dopadu, proto je není nutné při očkování přerušovat.
Podávání nižších dávek glukokortikoidů (cca do 20 mg prednisonu) nejspíše nemá na imunitní odpověď zásadní vliv.

Informace týkající se očkování, kterou vydala Evropská liga proti revmatismu (EULAR), a která je určena především pro pacienty, je k nalezení přeložená a uzpůsobená našim podmínkám na webových stránkách České revmatologické společnosti.
www.revmatologicka-spolecnost.cz/

Domnívám se, že komentáře jsou vyčerpávající. Informace naštěstí díky kolegům už dostupné.

MUDr. Liliana Šedová
MUDr. Liliana Šedová 28. 12. 2020 14:55

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za Vaše doporučení, která mi určitě pomohla v mém rozhodování. Děkuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen