MUDr. Liliana Šedová

MUDr. Liliana Šedová

Revmatologický ústav, Praha

Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu UK a pracovala jsem řadu let na interním oddělení Nemocnice sv. Alžběty v Praze. Revmatologií se zabývám od roku 1991, kdy jsem nastoupila jako sekundární lékařka do Revmatologického ústavu. V prvních letech jsem se věnovala nejen klinice, ale i výzkumné činnosti. Spolupracovala jsem na grantu GAČR a také jsem vedla několik grantů IGA. Na počátku své revmatologické kariéry jsem svůj odborný zájem upřela na časnou revmatoidní artritidu a později jsem se soustředila na artritidu psoriatickou a jako spoluautorka jsem se podílela na monografii o této chorobě.

Další oblastí mého zájmu jsou tzv. PROs (pacient reported outcomes). O těchto tématech pravidelně přednáším v pregraduálních i postgraduálních kurzech i na kongresech organizovaných Českou revmatologickou společností i Českou dermatologickou společností a také publikuji v odborných časopisech.

Od roku 2003 pracuji jako staniční lékařka 1. lůžkového oddělení Revmatologického ústavu.

K mým nejmilejším oceněním patří cena Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterou jsem obdržela na Konferenci konané u příležitosti Evropského dne práv pacientů v roce 2011.

Od roku 2020 jsem čestnou členkou České revmatologické společnosti.

 

Co pro Vás znamená projekt REVMA-online.cz?

V Revmatologickém ústavu jsme každý částečně profilovaný v některé diagnóze či skupině diagnóz. Máme však to štěstí, že problematiku můžeme navzájem konzultovat. Tak snadnou možnost dosažení konzilia nebo druhého názoru nemá každý, a proto vnímám tuto platformu jako výborný krok, který naplňuje dlouhodobou potřebu spolupráce. O přínosu v době pandemie nemluvě.

 

Zobrazit všechny členy