prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Revmatologický ústav, Praha

V Revmatologickém ústavu působím od roku 2001 a věnuji se primárně diagnostice a léčbě zánětlivých revmatických onemocnění. Zvláště se zaobírám revmatoidní artritidou a spondyloartritidou, časnými fázemi nemoci a cílenou léčbou. V letech 2004–2005 jsem absolvoval roční studijní pobyt v Centru experimentální revmatologie na univerzitě v Curychu a rok poté jsem byl jmenován vedoucím Oddělení experimentální revmatologie při Revmatologickém ústavu. Atestaci z revmatologie jsem složil v roce 2008, později jsem obhájil habilitační práci a v roce 2014 jsem byl jmenován profesorem. 

Jsem tajemníkem vědecké rady Revmatologického ústavu a pokladníkem výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP. Působím jako předseda akreditační komise MZ ČR pro obor specializačního vzdělávání v revmatologii. Byl jsem jmenován předsedou panelu Metabolické a endokrinní choroby AZV a jsem členem řady dalších komisí, např. vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), koordinační rady doktorských studijních programů v biomedicíně a několika oborových rad postgraduálního studia. Jsem členem redakční rady a oponentem několika odborných časopisů. Podílím se na řešení několika výzkumných projektů a účastním se vedení postgraduálních a pregraduálních studentů. Práci ambulantního lékaře se věnuji čtyřikrát týdně.

 

Co pro Vás znamená projekt REVMA-online.cz?

Naštěstí pacienti obvykle stůňou učebnicově a diagnostika ani léčba nečiní větší potíže. V některých případech je ale diagnostika obtížná a léčba svízelná, za těchto okolností je další názor a pohled více odborníků přínosem.

Zobrazit všechny členy