Vliv KV příhody na změnu léčby JAK inhibotory u pacientů s RA

7. 10. 2021 13:32

V nedávné době publikované a široce diskutované výsledky bezpečnostní studie ORAL Surveillance přinášejí mnoho otázek. A to zejména doporučená věková limitace 65 let pro nasazení tofacitinibu u nemocných s RA. Jak se doporučuje postupovat z praktického hlediska u pacientů, kteří dobře reagují na léčbu TOFA, mají nízkou klinickou aktivitu choroby a jsou starší než 65 let. Doporučuje se léčbu změnit? A co v případě kardiovaskulární příhody (plicní embolie, nestabilní AP, infarkt myokardu)? Je to signál pro ukončení terapie JAK inhibitorem?

Reakce: 1

Jedná se o recentní data. Je nutno k tomu přistupovat individuálně. Při absenci významných rizikových faktorů a při dobré kontrola aktivity RA bych doporučoval léčbu nepřerušovat, vysoká aktivity RA je samostatným a velmi významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních příhod. Je nutné informovat o současném varování regulačních autorit (FDA, EMA) pacienta a poučit ho, včetně zápisu v dokumentaci. V případě manifestní KV příhody během terapie bych byl velmi opatrný a léčbu bych zřejmě u většiny pacientů ukončil, ale pro tyto situace máme málo údajů, které by byly skutečně "evidence based".

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. 11. 10. 2021 11:32