prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

přednosta III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické, FN a LF UP Olomouc

Promoval jsem na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jsem specializován v oboru vnitřního lékařství, revmatologie a klinické osteologie. Od roku 1994 pracuji  na III. interní klinice FN Olomouc v pozicích  odborného asistenta, docenta, vedoucího oddělení, v současnosti profesora, přednosty kliniky i ambulantního specialisty. Mezi mé hlavní odborné zájmy patří diagnostika a léčba systémových chorob pojiva, zánětlivých revmatických chorob a osteoporózy. Absolvoval jsem několik stipendijních pobytů na zahraničních pracovištích (Finsko, USA),  jsem autorem či spoluautorem 12 grantových projektů, 170 publikací a 250 přednášek a autorem a spoluautorem 10 monografií. Jsem místopředsedou České revmatologické společnosti a členem výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu, vědeckým sekretářem Spolku lékařů Jana Evangelisty Purkyně v Olomouci a členem redakčních rad několika revmatologicky, ortopedicky či osteologicky zaměřených odborných periodik. Intenzivně se věnuji jak samotné klinické medicíně, tak přípravě pregraduálních i postgraduálních studentů.  

 

Co pro Vás znamená projekt REVMA-online.cz?

Projekt považuji v současnosti za velmi užitečnou platformu rychlé výměny zkušeností a názorů odborníků, která má potenciál nastolit a diskutovat zajímavé otázky vyplývající z naší každodenní praxe. Význam podobných projektů realizovaných on-line vidím rovněž prizmatem současné situace pandemie viru COVID-19, kdy výrazně narůstá potřeba nekontaktních odborných aktivit a konzultací.

 

Zobrazit všechny členy