Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Revma-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Květnové novinky v revmatologii
Knižní tip - Systémová sklerodermie, farmakologická účinnost u Stillovy choroby i téma infekční mortality u autoimunitních nemocí. Čtěte více.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

Nenechte si ujít ty nejzajímavější případy z klinické praxe. Inspirujte se. Vzdělávejte se. PTEJTE SE.

» Přehled případů » Revmatoidní artritida » Prioritizace nižšího řádu

Prioritizace nižšího řádu

13. 4. 2021
Dobrý den. Pacenti se domáhají prioritizace na podkladě informací z internetu. Nemohu najít vodítko, kteří pacienti mají nárok. Z upravené kategorizace dle ACR to nevyplývá. Jiné nenalézám. Díky.
Sdílet

Reakce: 2

Od 12.4. se mohou na základě kódu vydaného revmatologem v Centrálním očkovacím systému jako osoba s chronickým onemocněním - druhá skupina registrovat i pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků.
Informace jsou dostupné na: pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

MUDr. Heřman Mann, Ph.D.
MUDr. Heřman Mann, Ph.D. 13. 4. 2021 15:17

Vodítkem může být již formulace "pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků", která je uvedena v materiálu Ministerstva zdravotnictví "Diagnózy a zdravotní stavy spojené s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19" ve verzi ze 7. 4. 2021. Tito nemocní jsou zařazeni do skupiny 2, chroničtí pacienti – nižší priorita, ale mohou se již nyní prioritně registrovat. Určitou orientaci z hlediska priority poskytuje materiál "Doporučení k prioritizaci očkování u nemocných s revmatickými chorobami podle zhodnocení rizika závažnějšího průběhu infekce COVID-19 v závislosti na podávané imunosupresivní léčbě a rozsahu a typu základního revmatického onemocnění včetně známých komorbidit", který je k dispozici na webových stránkách České revmatologické společnosti. Podrobnosti jsou tam uvedeny, nicméně nejvíce jsou ohroženi nemocní, kteří jsou léčeni syntetickými imunosupresivními léky jako jsou cyklofosfamid, azathioprin, mykofenolát mofetil a další, zejména v kombinaci s glukokortikoidy. Významné riziko přináší i samotná léčba prednisonem v lehce vyšších dávkách. Velmi rizikový je rituximab, který navíc vyžaduje časovou synchronizaci z hlediska doby očkování.

Další případy

Revmatolog

Pacientka s reumatoidnou artriída a ochorením pečene:dif dg autoimunitná hepatitída a prim. biliárna cholangoitídaunitná artr a

Vážené odborné kolegium, prosím o radu ako postupovať v liečbe mojej pacientky. 53ročná žena liečená od r. 2020 pre séropozitívnu reum. artritídu sulfasalazínom. Jej ochorenie bolo stabilizované až do januára 2024,vtedy po respiračnom infekte došlo k...

1 15. 5. 2024 Číst více
Revmatolog

Další th RA u pac. s nově zjištěnou malignitou

Vážení kolegové. Obracím se na vás s prosbou o radu. Jde o moji 72letou pacientku. Výše jmenovaná je léčena ve zdejší revm. amb. od r. 2008 pro nedif. polyarthritický sy s postupnou progresí do obrazu seroposit. RA, nyní II/b.Léčena NSA, intermitt. G...

1 3. 4. 2024 Číst více
Revmatolog

Artralgie

Prosím o konzultaci a zprávu, zda se může jednat o nějaké revmatologické onemocnění, event jiné. Pacientka trpí častýmitonzilitidami, o čemž svědčí i vyšší ASLO, ale nyní je bez subfebrilií. Průjem ani močovou infekci neměla. Více v přiloženém soubor...

1 28. 3. 2024 Číst více
Odebírejte náš
newsletter
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Revma-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.