RevmaNEWS - CRTAC1 jako nový biomarker pro osteoartritidu i KV příhody u pacientů se SLE. Více ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

Nenechte si ujít ty nejzajímavější případy z klinické praxe. Inspirujte se. Vzdělávejte se. PTEJTE SE.

» Přehled případů » Revmatoidní artritida » Prioritizace nižšího řádu

Prioritizace nižšího řádu

13. 4. 2021
Dobrý den. Pacenti se domáhají prioritizace na podkladě informací z internetu. Nemohu najít vodítko, kteří pacienti mají nárok. Z upravené kategorizace dle ACR to nevyplývá. Jiné nenalézám. Díky.
Sdílet

Reakce: 2

Od 12.4. se mohou na základě kódu vydaného revmatologem v Centrálním očkovacím systému jako osoba s chronickým onemocněním - druhá skupina registrovat i pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků.
Informace jsou dostupné na: pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

MUDr. Heřman Mann, Ph.D.
MUDr. Heřman Mann, Ph.D. 13. 4. 2021 15:17

Vodítkem může být již formulace "pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků", která je uvedena v materiálu Ministerstva zdravotnictví "Diagnózy a zdravotní stavy spojené s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19" ve verzi ze 7. 4. 2021. Tito nemocní jsou zařazeni do skupiny 2, chroničtí pacienti – nižší priorita, ale mohou se již nyní prioritně registrovat. Určitou orientaci z hlediska priority poskytuje materiál "Doporučení k prioritizaci očkování u nemocných s revmatickými chorobami podle zhodnocení rizika závažnějšího průběhu infekce COVID-19 v závislosti na podávané imunosupresivní léčbě a rozsahu a typu základního revmatického onemocnění včetně známých komorbidit", který je k dispozici na webových stránkách České revmatologické společnosti. Podrobnosti jsou tam uvedeny, nicméně nejvíce jsou ohroženi nemocní, kteří jsou léčeni syntetickými imunosupresivními léky jako jsou cyklofosfamid, azathioprin, mykofenolát mofetil a další, zejména v kombinaci s glukokortikoidy. Významné riziko přináší i samotná léčba prednisonem v lehce vyšších dávkách. Velmi rizikový je rituximab, který navíc vyžaduje časovou synchronizaci z hlediska doby očkování.

Další případy

Revmatolog

Volba strategie biologické léčby

Dobrý den, vážené kolegium.Zamýšlím se nad vhodnou strategií biologické léčby revmatoidní artritidy u pacientky, ročník 1954. Diagnoza revmatoidní artritidy v jejích cca 25 letech. Do r.2016 byla sledována v Revmatologickém ústavu. Užívala HCQ, pot...

2 9. 11. 2022 Číst více
Revmatolog

Mantoux test

Dobrý den, u 51leté pacientky s 3letou anamnézou seropozitivní, a- CCP pozitivní revmatoidní artritidy, selháním DMARDs ( MTX) a trvající vysoké aktivity onemocnění včetně laboratorní, s RTG progresí do erozivity byl nasazen adalimumab. Vstupní vyšet...

2 25. 7. 2022 Číst více
Revmatolog

Korekce terapie

Vážení kolegové. obracím se na vás s prosbou o radu. Moje 69-letá pacientka je dlouhodobě léčena pro chron. aktivní RA. Po neúspěchu th cs DMARDs jsem zahájila th anti TNF-alfa ( od 2/2O) pro vysokou aktivitou onemocnění. Po přechodném zklidnění nále...

3 31. 1. 2022 Číst více
Odebírejte náš
newsletter
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Revma-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.