Prioritizace nižšího řádu

13. 4. 2021 12:11

Dobrý den.
Pacenti se domáhají prioritizace na podkladě informací z internetu.
Nemohu najít vodítko, kteří pacienti mají nárok.
Z upravené kategorizace dle ACR to nevyplývá. Jiné nenalézám.
Díky.

Reakce: 2

Od 12.4. se mohou na základě kódu vydaného revmatologem v Centrálním očkovacím systému jako osoba s chronickým onemocněním - druhá skupina registrovat i pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků.
Informace jsou dostupné na: pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

MUDr. Heřman Mann, Ph.D.
MUDr. Heřman Mann, Ph.D. 13. 4. 2021 15:17

Vodítkem může být již formulace "pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků", která je uvedena v materiálu Ministerstva zdravotnictví "Diagnózy a zdravotní stavy spojené s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19" ve verzi ze 7. 4. 2021. Tito nemocní jsou zařazeni do skupiny 2, chroničtí pacienti – nižší priorita, ale mohou se již nyní prioritně registrovat. Určitou orientaci z hlediska priority poskytuje materiál "Doporučení k prioritizaci očkování u nemocných s revmatickými chorobami podle zhodnocení rizika závažnějšího průběhu infekce COVID-19 v závislosti na podávané imunosupresivní léčbě a rozsahu a typu základního revmatického onemocnění včetně známých komorbidit", který je k dispozici na webových stránkách České revmatologické společnosti. Podrobnosti jsou tam uvedeny, nicméně nejvíce jsou ohroženi nemocní, kteří jsou léčeni syntetickými imunosupresivními léky jako jsou cyklofosfamid, azathioprin, mykofenolát mofetil a další, zejména v kombinaci s glukokortikoidy. Významné riziko přináší i samotná léčba prednisonem v lehce vyšších dávkách. Velmi rizikový je rituximab, který navíc vyžaduje časovou synchronizaci z hlediska doby očkování.