Pacient s klinickým podezřením na dnu

6. 4. 2020 07:24

Pacient s klinickým podezřením na dnu má normální hladinu kyseliny močové a ve výpotku nejsou krystaly. Vylučuje to diagnózu dny? Děkuji.

Reakce: 3

Diagnózu dny to automaticky 100% nevylučuje, byť je málo pravděpodobná.
Normální hladiny kyseliny močové během dnavé ataky nejsou výjimečné (10-25%). K jejím poklesům dochází z části z důvodů větší precipitace kyseliny močové, může je také ovlivnit například komedikace inhibitory xantinoxidázy.
Ačkoliv metoda polarizované mikroskopie je často prezentovaná jako velmi jednoduchá a spolehlivá, opak je často pravdou. Existuje celá řada studií, které prokazují poměrně značný počet falešně negativních i falešně pozitivních nálezů, velkou míru interindividuálních rozdílů v interpretaci nálezů jakož i určité procento záměny typu krystalů. Na vině může být malá zkušenost vyšetřujícího, individuální přítomnost velmi malých forem krystalů či jejich velmi nízký počet daný nízkou koncentrací kyseliny močové ve výpotku.

Diagnóza dny při normální hladině kyseliny močové a negativním krystalografickém nálezu je nepravděpodobná, ale stále možná. Například při použití kritérií ACR z roku 1977, při splnění dalších 6 kritérií, by pacient diagnózu dny mohl splňovat. Bylo by však nutné znát další okolnosti případu.

Několik takových pacientů mám ve své ambulanci a dlouholetý průběh ukázal, že skutečně o dnu šlo. Takže nepravděpodobné, ale možné.