RevmaNEWS - CRTAC1 jako nový biomarker pro osteoartritidu i KV příhody u pacientů se SLE. Více ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

Nenechte si ujít ty nejzajímavější případy z klinické praxe. Inspirujte se. Vzdělávejte se. PTEJTE SE.

» Přehled případů » Psoriatická artritida » 41letá pacientka s entezopatickou formou psoriatické artritidy

41letá pacientka s entezopatickou formou psoriatické artritidy

15. 4. 2020
41letá pacientka s převážně entezopatickou formou psoriatické artritidy (jinak oligoartikulární) byla léčena salazopyrinem 12 měs. v plné dávce 3 g denně bez uspokojivého efektu a pak přidán methotrexát. Protože tolerovala jen 15 mg týdně (při vyšší dávce došlo k významnému vzestupu jaterních testů na více než trojnásobek normy) a při této kombinaci a dávce též nedosáhla dostatečného efektu, byla převedena na leflunomid, který užívá nyní 8 měsíců v monoterapii. Jaterní testy jsou sice v normě, ale při dávce 20 mg denně trpí entezitidami, které výrazně omezují její chůzi. Ps rozsev je nyní jen mírný. Pacientka nemá žádné jiné komorbidity. Jaký by nyní byl nejlepší terapeutický postup?
Sdílet

Reakce: 5

Dalším vhodným postupem by mohla být biologická léčba, vhodné mohou být jak preparáty ze skupiny anti-TNF, tak i inhibitory IL17. Při dobrém efektu by pak mohl být leflunomid případně vysazen.

Je třeba nejprve posoudit, zda entezitida skutečně souvisí s psoriatickou artritidou a nemá další možnou etiologii. Co se týče PsA, léčebným cílem je remise či minimální aktivita onemocnění, která zahrnuje více klinických manifestací psoriatické nemoci, a to kromě kloubních parametrů také pacientova hodnocení i počet míst s entezitidou a povrch kůže postižený lupénkou. Pokud nebylo dosaženo léčebného cíle, je dalším krokem terapie bDMARDs (event. v blízké budoucnosti tsDMARDs). Úhrada dle SUKL je stanovena v tomto případě poměrně vágně, cituji například u etanerceptu: Léčba aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání chorobu modifikujících antirevmatických léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi. Podrobně je situace včetně hodnocení entezitidy a její závažnosti rozebrána také v doporučeních ČRS z roku 2016 viz:
www.revmatologicka-spolecnost.cz/dokumenty/Doporuceni_CRS_lecba_psoriatricka_artritida_2016.pdf

Doporučení pro léčbu entezitidy u PsA nám říkají (v češtině Štolfa J et al. Čes. Revmatol 2016;24(4):142-152.) :
1) NSA
2) Lokální glukokortikoidy
3) U pacientů s aktivní entezitidou a / nebo daktylitidou s nedostatečnou odpovědí
na NSA a lokální injekce glukokortikoidů může být zvážena léčba bDMARDs, v
současné době TNFi.
Komentář:
 v současnosti chybí data, která by jasně definovala aktivní entezitidu/daktylitidu. Za aktivní
nemoc (entezitidu/daktylitidu) se tedy považuje alespoň jedna lokalita, pokud ovlivňuje
kvalitu života pacienta.
 bDMARDs mohou být v tomto případě použita i bez předchozího pokusu s csDMARDs.
 Pokud jde o volbu mezi TNFi a bDMARDs cílenými na IL-12/23, nebo IL-17, nelze dát v
současné době jednoznačné doporučení, vzhledem k absenci přímých srovnávacích studií.
Nicméně na základě současných poznatků se zdá, že všechny tyto preparáty mají obdobný
účinek na entezitidy/daktylitidy

Pokud je entezitida ověřena, nejen palpační bolestivostí nebo bolestí při tahu, ale i USG, případně NMR, pak by byla pacientka indikována k lokální aplikaci glukokortikoidů. Nebude-li ani tento postup úspěšný, pak by se měla podávat biologická léčba. Všechny biologické preparáty aktuálně dostupné pro PsA mají dobrá data na entezitidy. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem s blokátory TNF, začala bych lékem z této skupiny.

MUDr. Liliana Šedová
MUDr. Liliana Šedová 15. 4. 2020 17:01

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji velmi za přínosnou konzultaci.

Další případy

Revmatolog

Psoriatická entezitida vs primární ostruha

Dobrý den, ortopedem byla odeslána pacientka k revmatologickému vyšetření. 58 let, OA: HT, Psoriasis vulgartis, Asthma, HT, Barretův jícen - disp gastroenterologie. Pacientka si delší dobu stěžuje na úporné bolesti v oblasti úponu levé achillovy šlac...

3 22. 7. 2022 Číst více
Revmatolog

Indikace biologické léčby u pacientky s periferní f spondylartritidy a pozit. autoprotilátkami

Dobrý den, ráda bych se zeptala na váš názor na nasazení a typ biologické léčby u pacientky s perif. formou spondylartritidy . Epikríza: 46letá pacientka, HLA B 27 + , v r. 2018 oligoartritida MTP kloubů + I MCP , pozitivní serologie Chlamydia pn...

3 23. 11. 2021 Číst více
Revmatolog

Doporučili byste 3. dávku vakcíny proti COVID-19?

Dobrý den. ráda bych slyšela Váš názor popř. zkušenosti, zda by jste doporučili 3. dávku vakciny u pac. muže 66 let , polymorbidního / DM II typu, Hypertenze, HLP, Stp. TTE pro Ca isthmu v 1983 , sekundární hypoparathyreoza / - léčeného pr...

5 19. 10. 2021 Číst více
Odebírejte náš
newsletter
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Revma-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.