doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Revmatologický ústav, Praha

Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství 1. LF UK jsem pracoval nejprve dva roky na gastroenterologicky zaměřeném oddělení Ústřední vojenské nemocnice a potom řadu let jako nefrolog ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Od roku 2008 pracuji jako revmatolog v Revmatologickém ústavu. I když je nyní mým hlavním oborem revmatologie, spojení obou interních oborů – revmatologie a nefrologie – jsem vždy považoval za velkou výhodu v péči o pacienty se systémovými onemocněními pojiva nebo s dnavou artritidou, u kterých je postižení ledvin časté. V roce 2007 jsem strávil několik měsíců na výzkumném pracovišti intenzivní medicíny Univerzity Pittsburgh ve Spojených státech amerických (prof. J. Kellum) a v roce 2011 v Britském registru biologické léčby a na oddělení pro studium epidemiologie muskuloskeletálních chorob univerzity v Manchestru ve Velké Británii (prof. K. Hyrich). Předmětem mého vědeckého zájmu je především epidemiologie revmatických onemocnění a národní registr biologické léčby ATTRA, po klinické stránce se nejvíce věnuji systémovému lupusu a dnavé artritidě. 

 

Co pro Vás znamená projekt REVMA-online.cz?

REVMA-online.cz pro mě představuje jedinečnou možnost podílet se na výměně názorů a zkušeností s dalšími kolegy v diagnostice a léčbě komplikovaných revmatologických pacientů.

 

Zobrazit všechny členy