Pacientka se SLE a kožními projevy, které nereagují na běžnou léčbu

9. 6. 2020 06:49

Dobrý den, moje pacientka je 26letá žena se SLE (z kritérií ACR, které v minulosti splnila: motýlovitý erytém, fotosenzitivita, ANA+, anti-dsDNA+, artritida), jejímž hlavním problémem je především trvalá kožní aktivita – stále se tvoří poměrně rozsáhlá, zarudlá, mírně šupící ložiska v obličeji a dekoltu, přestože dodržuje pravidla fotoprotekce. Menším, ale trvajícím problémem je také difuzní alopecie, bez jizvení. Pacientka bohužel netoleruje hydroxychlorochin. Methotrexát i azathioprin byly bez většího efektu na kožní projevy, lokální kortikoidy (Advantan crm) mají jen parciální a dočasný efekt. Vyšší dávky glukokortikoidů vedly k částečnému zlepšení, ale pacientka si je nepřeje pro váhový přírůstek a cushingoidní habitus. Nyní bere pouze Prednison 10 mg/den, při pokusu o jeho snížení se kožní projevy šíří i na trup a končetiny. Jiné projevy SLE nyní nemá, laboratoř je až na pozitivitu anti-dsDNA v normě, včetně složek komplementu.
Jaký by byl vhodný další postup?

Reakce: 2

Rezistentní kožní lupus je terapeutický problém. Osobně bych na prvním místě vyzkoušel mykofenolát mofetil, který má nějaké popisy účinnosti v jednotlivých případech nebo u skupiny nemocných v otevřené studii. Nutno žádat pojišťovnu přes paragraf 16.
Myslím, že byl popsán nějaký efekt na kůži u SLE i při použití leflunomidu, který nám někdy pomáhá i na kožní obtíže u dermatomyositidy (pravděpodobně je mechanizmus vzniku nemoci podobný přes indukci interferonů I. typu), ale existují i popisy indukce kožního lupusu s tímto lékem. V úvahu přichází také cyklofosfamid, ale nutno zvážit možný prospěch a riziko. Asi bych ho zvažoval na druhém místě. Belimumab (Benlysta) má v indikaci kožně-kloubní rezistentní SLE, pacient musí splňovat určitá kritéria aktivity, a léčba je jen v centru. U SLE se hodně používá rituximab, předpokládám, že by mohl mít efekt i na kožní složku. Opět je to centrová léčba.
Topicky by se dal zkusit tacrolimus (Protopic mast), ale použili jsme ho několikrát u dermatomyozitidy, celkem bez většího efektu. Pokud pacientka kouří, doporučil bych přestat, rezistentní kožní projevy se dávají také do této souvislosti .

K odpovědi pana profesora Vencovského bych jen ráda dodala, že vzhledem k věku a pravděpodobným reprodukčním plánům nemocné, není sice cyklofosfamid vhodný, ale z vlastních zkušeností vím, že dokud nebyl vyzkoušen a neselhal (ať z důvodů nežádoucích účinků nebo neúčinnosti), není zdravotní pojišťovna většinou ochotná Benlistu schválit, i když pacient/pacientka nemá jiné orgánové postižení. Právě pro gonadální toxicitu cyklofosfamidu a nepřítomnost závažných orgánových projevů považuji by Benlista byl vhodnou alternativou. Pokud by se musel podat cyklofosfamid, tak určitě v režimu Eurolupus, který je pro reprodukční orgány méně toxický (Housslau FA et al. Early response to immunosuppressive therapy predicts good renal outcome in SLE nephritis....Arthritis Rheum 2004;50:3934-40). Výborný je též článek Andreoli L. et al. EULAR recommendations for women´s health and the manegement of family planning, assisted reproduction, pregnancy and menopause in patients with SLE and/or APS Ann Rheum Dis 2017; 76:476-85

MUDr. Liliana Šedová
MUDr. Liliana Šedová 9. 6. 2020 09:53