Herpes zoster u SLE

21. 4. 2020 13:20

Pacientka s prokázaným MCTD, pro plicní postižení léčena cyklofosfamidem. Po stabilizaci pokračován Imuran. Tato léčba komplikována těžkým herpes zoster, který ještě plně neodezněl. Imuran přerušen. Pokračuje Prednison 12,5 mg denně. MCTD vykazuje znovu známky mírnější aktivity. Jaká by měla být léčba a bylo by vhodné očkovat proti herpes zoster a kdy?

Reakce: 1

Léčba aktivně probíhajícího Herpes Zoster (HZ) antivirotiky má obecně význam především v prvních 72 hodinách od vzniku prvních příznaků, ale pokud se stále objevují nové pustuly i u těžce imunosuprimovaných jedinců může mít význam i po této lhůtě. Řada expertů se domnívá, že recentně proběhlý HZ může dočasně (tj. zřejmě na několik let) poskytnout určitou ochranu před vznikem další reaktivace. Perspektivně by pak mohla být k úvaze vakcinace -typ vakcíny, její načasování atd. pak musí respektovat individuální léčebný plán a aktuální stav pacienta. V současné situaci je bohužel dostupnost vakcín proti HZ v ČR limitovaná.