Bimekizumab a vakcinace proti Covid-19

17. 10. 2021 21:30

Dobrý den, pacient, 39 let, ankylozující spondylitida bez dalších komorbidit, již 2 roky v rámci studie užívá bimekizumab 1x měsíčně s.c., t.č. klidové stádium.
Má zájem o očkování proti Covid-19. Covid prodělal bezpříznakově 12/2020- přítomnost IgM protilátek, potvrzeno PCR.
Jaký typ vakcíny byste doporučili?
Je výhodnější použití jednodávkové vektorové vakcíny vzhledem k prodělání?
Existuje protokol stran načasování podání vakcíny vůči podání dávky bimekizumabu?
Ošetřující revmatolog diskuzi na téma vakcinace proti Covid-19 odmítá s poukazem, že neexistují studie, které by se interakcím bimekizumabu a vakcinace věnovaly.
Děkuji za Váš názor

Reakce: 1

Na důkazech založené údaje skutečně neexistují. V úvahu můžeme brát jednak obecné principy očkování u COVID-19 a také extrapolovat od jiných léčiv cílících na IL-17. Obecně se očkování doporučuje i v případech pokračující léčby ovlivňující imunitní systém, jako je to zde v případě podávání bimekizumabu. Zvažuje se, zda může očkování nějakým způsobem ovlivnit základní chorobu, zda bude mít jiné než obvyklé nežádoucí účinky a zda bude dostatečně efektivní. Ovlivnění základní choroby či nějaké speciální nežádoucí účinky jsou vysoce nepravděpodobné. Ostatní inhibitory IL-17 mírně snižují odpovídavost na vakcinaci proti COVID-19, ale patří mezi ty, u kterých je tento efekt spíše jen malý. Ovšem k dispozici jsou údaje od monoklonálních protilátek proti IL-17A; bimekizumab cílí na IL-17A a IL-17F, což pravděpodobně zvyšuje jeho efekt, ale jaký to má vliv na odpovídavost na očkování se neví. Myslím ale, že nebude významněji rozdílný. Dnes se po prodělání COVID-19 doporučuje podání jen jedné aplikace očkovací látky. To je ale u těch jedinců, kde se předpokládá dobrá odpovídavost na očkování. Za situace možného ovlivnění této odpovídavosti probíhající léčbou si myslím, že by asi bylo vhodnější plné schéma 2 aplikací. Osobně bych radil spíše vakcínu na podkladě mRNA.