Zhodnocení léčby pacienta s artritidou

13. 11. 2020 08:57

Pacient má více než 20 let artrotické obtíže kolen i kyčlí. Brufen moc nesnáší. Před 10 lety dostal Celebrex. Tvrdí, že bez analgetického a pravděpodobně i antirevmatického účinku. Co byste prosím poradili? Děkuji velmi za radu.

Reakce: 5

Na základě velmi stručného popisu případu se lze vyjádřit jen obtížně. Pro osteoartrózu nosných kloubů bohužel není k dispozici kauzální léčba. V první řadě je třeba zhodnotit stupeň strukturálního postižení kloubů (RTG nález) a intenzitu obtíží pacienta s otázkou případné indikace pro endoprotézu.
Dále je vhodné odlehčení (redukce tělesné hmotnosti, chůze o berlích), analgetická léčba dle potřeby. Nesteroidní antirevmatika i COX2 inhibitory (Celebrex) jsou spojena s významným rizikem nežádoucích účinků, navíc se nejedná o zánětlivé onemocnění - proto bych raději volil prostá analgetika (paracetamol, tramadol),

MUDr. Heřman Mann, Ph.D.
MUDr. Heřman Mann, Ph.D. 13. 11. 2020 10:09

Souhlasím s MUDr. Mannem. Je také možno vyzkoušet symptomatický efekt Condroitinsulfátu, glykosaminsulfátu, případně dalších preparátů ze skupiny SYSADOA (symtpomatic slow acting drugs for OA) včetně možnosti lokální aplikace preparátů s hyaluronovou kyselinou v případě kolenních kloubů. Je třeba posoudit strukturální změny a konzultovat v případě progrese ortopeda.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. 13. 11. 2020 10:52

Popis případu je opravdu stručný a velmi pravděpodobně se jedná o ortopedické případ - nejlépe tedy jak již napsáno doplnit rtg snímky velkých kloubů a ortopedické vyšetření. K u vedené komplexní léčbě, kde má zásadní roli redukce hmotnosti (pokud je nadváha), je velmi důležité doplnit fyzioterapii, pravidelné cvičení doma, posilování ochablých svalů a naopak protahování zkrácených svalů, lze vyzkoušet fyzikální léčbu (např. magnet, TENS). Při iritované artróze může pomoci nitrokloubní obstřik, k analgetikům je možné přidat duloxetin. Doporučil bych ještě zvážení vertebrogenních potíží na akcentaci bolestí.

K tomu abychom se mohli vyjádřit, a cokoli poradit je nutné znát toho podstatně více, Např. věk pacienta, jeho váhu, nějaký důvod k sekundárnímu vzniku OA? nález na RTG kolen - není tam například kalcifikace menisků (chondrokalcinóza?) RTG kyčlí (bolesti kolen mohou se sem promítat při postižení kyčlí). Byl někdy přítomný výpotek? Jaký měl charakter? Nemůže se jednat o boreliovou infekci, která často postihuje kolenní klouby? Pokud by se jednalo o prostou artrózu, kolegové již vyčerpali všechny alternativy a nemám k tomu, co dodat.

MUDr. Liliana Šedová
MUDr. Liliana Šedová 20. 11. 2020 14:20