Steroidy počas očkovania??

9. 1. 2021 15:11

Aký je vplyv na imunitnú odpoveď pri očkovaní na Covid-19 u pacientov na steroidnej liečbe? Je slabšia?? schema očkovania ostane? Ako je to s liečbou Movalis po očkovaní??
Ďakujem.

Reakce: 3

Vysoké dávky glukokortikoidů mohou mírně snižovat imunitní odpověď na vakcinaci. Naprostá většina pacientů léčených revmatology používá malé dávky Prednisonu, které nemají významný vliv na vybudování imunitní odpovědi po vakcinaci. Tudíž platí pro ně stejná pravidla jako pro běžnou populaci a lze očekávat stejnou míru imunity. Nemocné s vysokou dávkou Prednisonu bych očkoval také, s vědomím, že možná nebude odpověď tak dobrá, ale nejspíše vybudují dostatečnou imunitu také. Speciálním problémem může být rituximab, kde se doporučuje neočkovat brzo po podání rituximabu a počkat 6 měsíců a více. Movalis nemá žádný vliv.

Souhlasím s vyjádřením pana profesora Vencovského ve všech bodech.
V případě léčby rituximabem je nutné zároveň zvážit její nutnost a riziko nákazy včetně horšího průběhu covidové infekce u těchto pacientů. Jiná situace bude při vitální indikaci pro granulomatózu s polyangiitidou a jiná u revmatoidní artritidy v remisi.

MUDr. Liliana Šedová
MUDr. Liliana Šedová 15. 1. 2021 14:30

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji moc za cenné rady.

Tazatel byl s doporučeními spokojen