Postcovidová myositida?

10. 9. 2021 15:31

Od května 2021 mám v péči pacientku, zdrav. sestru, 43 let, štíhlou, polinotičku. Ke mně odeslána pro nebolestivé stěhovavé otoky podkoží. V únoru 2021 prodělala prakticky souběh očkování (1. d.) a akutního onemocnění Covid 19 (pozit. test asi za 10 dní po očkování). Průběh byl mírný- jen subfebrilie a ztráta čichu a chuti, ale následně únava a cefalea, rozvoj parestezií (brní kůže) a myalgií. Od března se přidaly stěhovavé otoky podkoží v obličeji, na končetinách, zádech.
Vyšetřena revmatologem koncem dubna 2021, sono epig. v normě, dg. myositidy se dle něj nepotvrdila ( norm. CK a ALP, ALT 0,79, FW 30/58).
V naší ambul. jsme vyloučili vzácný hereditární angioedém a zatímco prchavé otoky snad pozvolna při terapii antihistaminiky ustupují, do popředí klin. obrazu při kontrole se opět dostávají parestezie a zejména bolesti svalů. Svaly nohou a rukou bolí i na pohmat, ale pacientka dřep udělá, schody vyjde. Trvá únava a bolesti šíje. Neurol. vyš. bylo v normě včetně EEG. V kontrolní laboratoři CRP a CK v normě, TSH v normě, mírná elevace transaminas (ALT 0,92), leu 11,9, FW 22/40 a v blotu myositid pozitivní protilátka Scl100++. Ostatní autoprotilátky: ANA,ENA, anti CCP- jsou negativní. Může jít o myositidu? Zatím jsem klientce doporučila terapii NSA. Měla by smysl kortikoterapie? Děkuji.

Reakce: 1

Diagnostika myozitidy bývá někdy velmi obtížná, zejména tehdy, když nejsou přítomny další orgánové projevy, které většinu případů doprovázejí. Zde je myozitida spíše nepravděpodobná. Základním příznakem bývá většinou svalová slabost. K ní se mohou nekonstantně přidat myalgie, ale nebývají vůdčím příznakem. Zde převládají. Absence elevace CK rovněž mluví proti myozitidě. Co jsou protilátky proti Scl100 mi není jasné. Pokud jde o izolovanou pozitivitu anti-Pm/Scl100, měly by být pozitivní ANA v nukleolární fluorescenci. Diskrepance tohoto typu vyvolávají vždy podezření na falešně pozitivní nález, což není vzácností a je dáno povahou testů. K objasnění případné etiologie potíží by mohlo pomoci vyšetření EMG a případně MRI svalů. Konečně i svalová biopsie, i když myslím, že bych jí v tomto stadiu podle toho, co o pacientce vím, neindikoval. Nelze vyloučit, že jde o postcovidový syndrom, kde se přetrvávající myalgie popisují. Ale ani ten není příliš pravděpodobný, je už dlouho po infekci a s časem příznaky ustupují. Můžeme zkusit verifikovat přítomnost autoprotilátky v naší laboratoři (zkumavku séra poslat na imunol. laboratoř Revmatologického ústavu s požadavkem ANA, LIA, M-LIA, M-Wbl, SSc, HMGCR). Podání glukokortikoidů, jako testu, zda jde o zánětlivé onemocnění, někdy používáme, ale až po pečlivém zvážení všech možných vyšetření a vyčerpání diagnostických možností.