Nejasná dg. s pozitivitou protilátek

3. 11. 2021 13:27

Vážený pane profesore,
v ambulanci se mi objevil pacient r.65, od léta měl nespecifické potíže - návaly horka do hlavy, palpitace, nevýkonnost, tlaky v hlavě. Na Holteru jsme verifikovali běhy nesetrvalé komorové tachykardie, které jsme zvládli betablokátorem. Potíže jsem také přičítala stresu, který pac. měl, SSRI ale netoleroval. Od ledna se potíže pac. zhoršují, objevilo se difuzní pálení a pocit červenání kůže, brnění svalů, kůže, nejvíc na končetinách. Neurologické vyšetření bylo v normě, na MR mozku nespecifické změny char. gliozy, bylo také zvažováno onemocnění demyelinizační, ale lokalita změn v CNS dle MR netypická pro RS. V min. týdnu proběhla lumbální punkce, čekáme na definitivní výsledky. Z diagnostických rozpaků jsem ještě doplnila odběr autoprotilátek, kde vyšla pozitivita ANA Scl-70, ANA titr 1.80, zrnitá fluorescence. Ostatní vše v normě.
V listopadu pac. prodělal Covid, středně těžký průběh, bez nutnosti hospitalizace. Uvažovali jsme také o postcovidovém syndromu, ale vzhledem k tomu, že se potíže spíše trvale zhoršují, tato dg. spíše také nepravděpodobná. Ostatní laboratorní parametry bez pozoruhodností. Hmotnost stabilní, objevují se také někdy dyspepsie, průjmy, potíže s polykáním nemá.
Můj dotaz hlavně zní, jestli by tohoto pacienta měl vidět revmatolog, nebo jestli se jedná spíše o falešně pozitivní nález.
Děkuji.

Reakce: 2

Je zřejmě, že Váš pacient je pečlivě vyšetřován. Nicméně moc návodných znaků pro stanovení diagnózy nevidím. Pokud by se zvažovala diagnóza časné sklerodermie, nemocný by měl trpět přítomností Raynaudových fenomenů. V tom případě by mělo být doplněno kapilaroskopické vyšetření. Nezmiňujete další imunologické nálezy- hladiny komplementu, anti dsDNA protilátky, případně antifosfolipidové protilátky- to pokud bychom vylučovali systémový lupus (vzhledem k pohlaví a věku málo pravděpodobné). Popisované potíže jsou heterogenní a nejsou typické pro manifestace systémových chorob pojiva, ale úplně tyto jednotky vyloučit nelze. K revmatologovi bych nemocného odeslal. Vzhledem k pozitivitě ANA protilátek a SCl protilátek by tyto testy měly být zopakovány s časovým odstupem. Zaměřil bych pozornost také směrem v AL amyloidóze (postižení myokardu, neuropatie?, syndrom karpálního tunelu?), boreliové infekci, céliakii , thyreopatiím.. atd., pokud už tato vyšetření neproběhla.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. 4. 11. 2021 14:55

Nález ANA 1:80 je považován ještě za negativní. Přítomnost anti-Scl-70 většinou způsobí jasnou pozitivitu ANA. Popsaný nález u pacienta je sice možný, ale vzhledem ke zmíněné diskrepanci bych myslel na falešně pozitivní výsledek anti-Scl-70.