Dif. dg. svalové bolesti

17. 10. 2021 21:58

Prosím o konzultaci nad případem kolegy lékaře. Muž 62 let, familiární hypercholesterolémie, chronická ischemická choroba srdeční - st.p. AVR biopotézou pro kritickou stenozu + wrapping dilatované aorty, CABG 1x (09/2017), léčená hypertenze. Po zahájení terapie statinem r. 2017 měl silné svalové bolesti vyšetřen nebyl, zvládl v domácích podmínkách a nevylučuje, že proběhla rabdomyolýza. Statin byl vysazen a od té doby jej neužívá. Od té doby také trvají svalové bolesti. Hladina CK zvýšena jen lehce na aktuálních 6,8 ukat/l, myoglobin též 92,9 ng/l. Při kortikoterapii svalové bolesti částečně ustoupily. Dle EMG prokazujeme senzitivně- motorickou axonálně - demyelinizační polyneuropatii na DKK symetricky, nejsou přítomny denervační projevy. Pravděpodobná je kombinace s chronickou polyradikulopatií v rámci bederní stenozy. Myogenní postižení neprokazujeme.
Myslím si, že se zde o autoimunitní myositidu navozenou statiny spíše nejedná, ale prosím jen pro klid pro kolegu o informaci, že tomu tak skutečně je a že odběr protilátek anti HMGCR nebude spíše přínosný.
Děkuji.

Reakce: 2

Vyšetření anti-HMGCR protilátek je jednoduché a i při malém podezření by stálo za to ho provést. Pokud to příslušná laboratoř neprovádí, je možné malé množství séra se žádankou poslat na imunologické oddělení Revmatologického ústavu.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za doporučení.

Tazatel byl s doporučeními spokojen