Kalkulátor pro odhad rizika psoriatické artritidy
PRESTO je jednoduchý nástroj, který identifikuje pacienty s psoriázou s vysokým rizikem rozvoje psoriatické artritidy (PsA). Více ZDE.

×

Co se děje v revmatologii? Sledujte novinky!

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Včasný přístup ke specializované péči zlepšil dlouhodobé výsledky u RA: údaje z multicentrické observační studie REAL

Včasný přístup ke specializované péči zlepšil dlouhodobé výsledky u RA: údaje z multicentrické observační studie REAL

Odborné články Výtahy
Včasný přístup ke specializované péči zlepšil dlouhodobé výsledky u RA: údaje z multicentrické observační studie REAL

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Záchyt časných fází revmatoidní artritidy (RA) a lepší výsledky léčby mohou v reálné klinické praxi záviset na možnosti přístupu ke specializované péči. Tato studie se zabývala srovnáním dopadů na diagnózu, zahájení léčby a dlouhodobé výsledky ovlivnění RA v reálné klinické praxi při včasném a pozdním vyšetření revmatologem.

S dospělými pacienty s RA, kteří splňovali kritéria ACR/EULAR (2010) nebo ARA (1987), byly vedeny strukturované rozhovory, týkající se doby vyšetření revmatologem. Vyšetření specialistou se považovalo za „včasné“ v případě, pokud byl pacient po nástupu příznaků vyšetřen revmatologem jako prvním nebo druhým lékařem. Pozdní bylo takové vyšetření, které bylo realizováno až poté. Otázky se týkaly zpoždění v diagnostice a léčbě RA, hodnotila se aktivita onemocnění (DAS28-CRP) a fyzická funkce (HAQ-DI). 

Do studie bylo zahrnuto 1 057 účastníků (89,4 % žen, 56,5 % bílá rasa); průměrný věk 56,9 let; trvání onemocnění 173,1 měsíců. Medián mezikvartilového rozpětí (IQR) zpoždění od nástupu příznaků do diagnózy RA a do zahájení léčby se shodoval a byl v obou případech 12 měsíců (6–36). Mezi stanovením diagnózy a zahájením léčby nebylo významné opoždění. Většina účastníků (64,6 %) nejprve se svými potížemi vyhledala praktického lékaře, ale přesto u 80,7 % pacientů stanovil diagnózu specialista revmatolog. Pouze necelá třetina pacientů dostala léčbu RA včas (≤ 6 měsíců od nástupu symptomů). Mezi diagnostickým a léčebným zpožděním byla silná korelace (ró 0,816; p < 0,001). Při opožděném vyšetření revmatologem se více než zdvojnásobila šance na nemožnost včasné léčby (OR 2,77; 95 % CI: 1,93, 3,97).

Pacienti, kteří byli vyšetřeni pozdě, měli i po dlouhém trvání nemoci menší šance na remisi/nízkou aktivitu nemoci (OR 0,74; 95 % CI: 0,55, 0,99), zatímco pacienti, kteří byli vyšetřeni včas, vykazovali lepší skóre DAS28-CRP a HAQ-DI (rozdíl v průměrech [95 % CI]: –0,25 [–0,46, –0,04], respektive​ –0,196 [–0,306, –0,087]). 

Výsledky podvzorků, které byly analyzovány metodou propensity score, potvrdily výsledky pozorované v původním (celém) vzorku.

Závěry

Výsledky této multicentrické observační studie ukazují na kritickou závislost včasné diagnostiky a zahájení léčby u pacientů s RA na možnosti včasného přístupu ke specializované revmatologické péči. Pozdě provedené vyšetření specialistou revmatologem bylo spojeno s horšími dlouhodobými klinickými výsledky. Velmi často byla včasná léčba negativně ovlivněna přechodem z primární péče do péče specializované. Vstup revmatologa do diagnostického procesu u pacientů s RA byl pro včasnou diagnózu a zahájení léčby zcela zásadní. V tomto směru je velmi důležitá organizace zdravotních systémů s rychlou dostupností specializované péče, v tomto případě revmatologické.

Literatura: Albuquerque CP, Reis APMG, Vargas Santos AB, et al. Do it fast! Early access to specialized care improved long-term outcomes in rheumatoid arthritis: data from the REAL multicenter observational study. Adv Rheumatol 2023;63:17. https://doi.org/10.1186/s42358-023-00301-7 

 

Sdílet
Odebírejte náš
newsletter
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Revma-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.