Upadacitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Odborné články
Upadacitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Upadacitinib je JAK inhibitor, který byl sledován ve velkém programu fáze 3 u revmatoidní artritidy. Program zahrnoval 6 studií (5 registračních) a přibližně 5000 pacientů. Nenechte si ujít bližší informace o dlouhodobých údajích týkajících se účinnosti a bezpečnosti ze studie fáze 3 SELECT-COMPARE, která hodnotila upadacitinib versus adalimumab nebo placebo u pacientů s nedostatečnou odpovědí na MTX. Pro podrobnosti klikněte SEM.

Článek je v anglickém jazyce.
Zdroj: www.rheumnow.com