Účinky DMARD na výsledky pacientů s COVID-19

Odborné články
Účinky DMARD na výsledky pacientů s COVID-19

Byl zkoumán vliv účinků DMARD u pacientů s COVID-19. Autoři studie Sparks a kolegové publikovali data z Global Rheumatology Alliance se závěrem, že mezi pacienty s revmatoidní artritidou (RA) postiženými infekcí COVID-19 byl malý vliv předchozí léčby biologickými nebo cílenými syntetickými antirevmatiky modifikujícími nemoc (DMARD), kterými byli tito pacienti léčeni. Až na dvě výjimky, přečtěte si více v krátkém článku.

Článek je v anglickém jazyce.
Zdroj: www.rheumnow.com