Strategie léčby MTX a TNF
Komentář prof. MUDr. Ladislava Šenolta, Ph.D., se věnuje aktuálním výsledkům klinických studií SMART a EXXELERATE. Jak zní závěry pro klinickou praxi?

×

Co se děje v revmatologii? Sledujte novinky!

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Riziko výskytu autoimunitních onemocnění u pacientů s nově diagnostikovanou psoriázou

Riziko výskytu autoimunitních onemocnění u pacientů s nově diagnostikovanou psoriázou

Odborné články Aktuality
Riziko výskytu autoimunitních onemocnění u pacientů s nově diagnostikovanou psoriázou

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

V současné době již víme, že lupénka není omezena pouze na kožní povrch, ale je rovněž spojena s řadou komorbidit. Cílem této studie bylo posoudit riziko výskytu autoimunitních onemocnění u pacientů s nově diagnostikovanou psoriázou. 

S využitím databáze Korejské národní zdravotní pojišťovny byli zahrnuti pacienti s nově diagnostikovaným onemocněním v letech 2007-2019. Srovnávané osoby byly vybrány náhodně a porovnány podle věku a pohlaví. Do studie bylo zahrnuto celkem 321 354 pacientů s psoriázou a stejný počet odpovídajících komparátorů. Průměrný věk byl 43,05 roků a 58,9 % subjektů v obou skupinách tvořili muži. Pacienti s psoriázou měli významně vyšší index CCI (Charlson Comorbidity Index) a každá komorbidita se u nich vyskytovala častěji, než tomu bylo v komparativní kohortě.

Riziko autoimunitních onemocnění u pacientů s psoriatickým onemocněním

Ve srovnání s komparativní kohortou měli pacienti s psoriatickým onemocněním významně vyšší riziko Crohnovy choroby (CD), ulcerózní kolitidy (UC), systémového lupus erythematodes (SLE), revmatoidní artritidy (RA), ankylozující spondylitidy (AS), alopecia areata a diabetu 1. typu. Riziko Gravesovy choroby, Hashimotovy choroby, Sjögrenova syndromu a systémové sklerózy však bylo v obou skupinách srovnatelné. 

NNH (number needed-to-harm, počet potřebný k poškození) 

Riziko CD, UC, SLE, RA, AS, alopecia areata a diabetu 1. typu bylo významně vyšší u psoriatických pacientů i po úpravě na typ pojištění, index CCI a komorbidity.

Riziko autoimunitních onemocnění u pacientů s psoriatickým onemocněním v závislosti na pohlaví a věku

Riziko CD, UC, SLE, RA, AS, alopecie areata a diabetu 1. typu bylo dále analyzováno podle pohlaví a věku. Po úpravě na ty pojištění, indexu CCI a komorbididy bylo u všech autoimunitních onemocnění s výjimkou diabetu 1. typu zjištěno významně vyšší riziko u pacientů s psoriatickým onemocněním než ve srovnávací kohortě bez ohledu na pohlaví. Ve srovnání s mužskou komparativní kohortu neměli muži s psoriázou vyšší riziko DM 1. typu.

Všechna autoimunitní onemocnění s výjimkou Crohnovy choroby vykazovala významně vyšší riziko jak u mladších (věk < 40 let), tak u starších (věk ≥ 40 let) pacientů s psoriatickým onemocněním ve srovnání s jejich odpovídajícími komparátory po úpravě na typ pojištění, CCI a komorbidity. Riziko Crohnovy choroby u starších pacientů s psoriázou nebylo významně vyšší ve srovnání s věkově odpovídajícími komparátory.

Riziko autoimunitních onemocnění u pacientů s psoriatickým onemocněním v závislosti na závažnosti onemocnění

Pacienti s lehkou formou psoriázy tvořili 79,4 % a středně těžkou až těžkou formu mělo 20,6% pacientů. V obou těchto skupinách byla míra výskytu CD, UC, SLE, RA, AS, alopecia areata a diabetu 1. vyšší než v komparativní kohortě. Po úpravě na věk, pohlaví, typ pojištění a index CCI bylo riziko RA, AS a diabetu 1. typu významně vyšší u pacientů se středně těžkou až těžkou formou psoriázy ve srovnání s pacienty s lehkou formou onemocnění.

Závěr

Ve srovnání se zjištěními z předchozích studií založených na prevalentních případech psoriatického onemocnění výsledky současné studie silně naznačují společný autoimunitní patomechanismus mezi psoriatickým onemocněním a autoimunitními chorobami.

Tato studie rovněž prokázala existenci autoimunitních onemocnění, která nesouvisejí s psoriatickým onemocněním, jako je Gravesova choroba, Hashimotova choroba, Sjögrenův syndrom a systémová skleróza. Vzhledem k tomu, že absolutní riziko jednotlivých autoimunitních onemocnění souvisejících s psoriatickým onemocněním hodnocené v rámci NNH nebylo dostatečně vysoké, nelze doporučit rutinní screening těchto autoimunitních onemocnění u pacientů s psoriatickým onemocněním.

Vzhledem k nejnižší hodnotě NNH pro alopecia areata a nízkým nákladům na klinická vyšetření však mohou být vhodná vyšetření nezbytná k určení přítomnosti komorbidní alopecie areata u pacientů s psoriatickým onemocněním pro zajištění individuální léčby. 

Reference: Jung, J.M., Kim, YJ., Lee, W.J. et al. Risk of incident autoimmune diseases in patients with newly diagnosed psoriatic disease: a nationwide population-based study. Sci Rep 13, 16738 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-43778-4

Sdílet
Odebírejte náš
newsletter
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Revma-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.