Klíčové komorbidity u pacientů s revmatoidní artritidou

Odborné články
Klíčové komorbidity u pacientů s revmatoidní artritidou

Komorbidity jsou u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) často spojeny se špatnými zdravotními výsledky a zvýšenou úmrtností. Tento přehled shrnuje současnou literaturu týkající se prevalence a rizikových faktorů významných komorbidit kardiovaskulárních onemocnění, infekcí, lymfomů a nemelanomových kožních nádorů u pacientů s RA. Více ZDE.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7867048/

Článek je v anglickém jazyce.