Kardiovaskulární riziko u zánětlivé artritidy: revmatoidní artritida a dna

Odborné články
Kardiovaskulární riziko u zánětlivé artritidy: revmatoidní artritida a dna

Zvýšené riziko kardiovaskulární morbidity a mortality u revmatoidní artritidy a dny v posledních desetiletích stále narůstá. Hromadí se důkazy, že dna je, stejně jako u revmatoidní artritidy, nezávislým kardiovaskulárním rizikovým faktorem. Bližší informace přináší tento článek.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7462628/

Článek je v anglickém jazyce.