Kalkulátor pro odhad rizika psoriatické artritidy
PRESTO je jednoduchý nástroj, který identifikuje pacienty s psoriázou s vysokým rizikem rozvoje psoriatické artritidy (PsA). Více ZDE.

×

Co se děje v revmatologii? Sledujte novinky!

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » Cílové hodnoty sérových hladin kyseliny močové a incidence fraktur u osob se dnou

Cílové hodnoty sérových hladin kyseliny močové a incidence fraktur u osob se dnou

Odborné články Výtahy
Cílové hodnoty sérových hladin kyseliny močové a incidence fraktur u osob se dnou

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Celosvětově patří zlomeniny k hlavním příčinám morbidity a mortality, zejména u starších osob. Souvislost mezi rizikem zlomenin a dnou již předchozí studie prokázaly, ale mechanismus těchto souvislostí zůstává nejasný. Wei a kol. zkoumali, zda snížení urátů v séru na cílovou hodnotu (tj. <360 μmol/l) souvisí s nižším rizikem zlomenin u jedinců s dnou.
 

Aby bylo možné prozkoumat souvislosti mezi rizikem zlomenin a snížením urátů v séru na cílovou hodnotu pomocí farmakoterapie snižující sérovou hladinu kyseliny močové (ULT; urate-lowering therapy), napodobili výzkumníci analýzy hypotetické cílové studie pomocí metody „cloning, censoring, and weighting“ za použití dat z Health Improvement Network (databáze primární péče ve Spojeném království). Do studie byli zahrnuti jedinci s dnou, kteří byli ve věku 40 let nebo starší, a u kterých byla zahájena ULT.

Výsledky
 
Ve vzorku 28 554 osob s dnou bylo pětileté riziko zlomeniny kyčle 0,5 % v rameni s „dosažením cílové hodnoty urátů v séru“ a 0,8 % v rameni s „nedosažením cílové hodnoty urátů v séru“. Rozdíl rizika a poměr rizik pro rameno s „dosažením cílové hodnoty urátů v séru“ byl –0,3 % (95 % CI –0,5 %, –0,1 %) a 0,66 (95 % CI 0,46, 0,93) pro rameno s „nedosažením cílové hodnoty urátů v séru“. Podobné výsledky byly pozorovány, když byly hodnoceny souvislosti mezi snížením hladiny urátů v séru na cílové hodnoty pomocí ULT a rizikem kompozitní zlomeniny, velké osteoporotické zlomeniny, zlomeniny obratle a nevertebrální zlomeniny.

Závěr

Snížení hladiny urátů v séru na cílové hodnoty pomocí ULT bylo v této populační studii spojeno s nižším rizikem fraktur u osob s dnou.

GRAFICKÝ ABSTRAKT

Reference: Wei J. et al., Lowering Serum Urate With Urate-Lowering Therapy toTarget and Incident Fracture Among People With Gout, Arthritis & Rheumatology Vol. 75, No. 8, August 2023, pp 1456–1465, DOI 10.1002/art.42504


 

Sdílet
Odebírejte náš
newsletter
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Revma-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.