Bezpečnost kombinace metotrexátu a leflunomidu při léčbě RA

Odborné články
Bezpečnost kombinace metotrexátu a leflunomidu při léčbě RA

Celosvětově nejčastěji předepisovanými DMARD jsou metotrexát a leflunomid (LEF). Je také známo, že biologická DMARD jsou nejnovějšími a nejprodávanějšími léčivými přípravky určenými k terapii revmatoidní artritidy. V nedávné době byla realizována studie zaměřená na kombinovanou terapii MTX a LEF. Studie prověřovala účinnost a bezpečnost. S jakým výsledkem?

Článek je v anglickém jazyce.
Zdroj: www.rheumnow.com